Технология, компоненти и резервни части от InterPuls Ltd. - Италия

Каталог - стр. 5

Начало :: Каталог :: Резервни части и възли за доилната техника


Резервни части и възли за доилната техника  1. Пулсатор
  2. Капак
  3. Гюм
  4. Колектор с доилни чаши
  5. Млечен маркуч
  6. Пулсов маркуч
  7. Вакуумен маркуч


Млечен Маркуч
Ф12.7x21 и ф14.5x24.5Двоен пулсов маркуч
Ф7x13


Къс млечен маркуч
(гума)
Ф10х16х140Доилен чорап
(силикон) моноблок
Доилен чорап
(гума) моноблок
Доилен чорап
(силикон) Ф25*Ф23
Доилен чорап
(гума) Ф25*Ф23

Прозрачни гюмове 26 30л разграфени, много здрави, изработени от макролон, подходящи за доене и млечна контрола за средно и високо продуктивни животни.Гюмове от неръждаема стомана
за пренасяне и съхранение на мляко.Доилни чаши (тежък тип) INOX
с дебелина на стената 2.5мм.
Капаци INOX универсални за доилни гюмове - неръждаеми и прозрачни.


Прозрачен капак с адаптор
за присъединяване на пулсатор, подходяш както за прозрачни гюмове, така и за неръждаеми.

Доилен гюм INOX
абсолютно безопасен в контакт с млякото вътрешна и въшна полировка, което позволява отлична дезинфекция на повърхностите.Orbiter 250-350cm3
Lunik 200cm3
Orbiter 240-340cm3
Нов клас колекторни системи, събираща и разпределяща млякото към млекопровода. Благодарение на формата и материалите, от които са изработени е лесно за почистване и разглобяване. Разработени и тествани под стриктен контрол и спазване на ISO стандартите.
Предимства: • лесни за захващане, • бързо освобождаване на млякото, • без турболенции и опасност от обратен поток на млякото, • дълъг живот.


Електронен пулсатор LE 20 • LP20

Електронен пулсатор с много висока степен на надеждност и абсолютно стабилна диаграма на пулсации.

Електронен пулсатор LP 20 STIM

Електронен пулсатор с нова пулсационна система, чиято цел е повишаване качеството на доене (т. нар. трудно доими крави), LP20 STIM извършва стимулиране с пулсации 120 пулса в мин. с понижен вакуум, всеки път когато се натисне бутон STIM и после сам превключва на нормални пулсации.

Електронен пулсатор L 80 • LL 90

Класически пулсатори с висока степен на надеждност доказал се във времето.

Електронен пулсатор L 02

Нова генерация вакуумпулсатори обединяващ в себе си най-доброто откъм качество, лесна употреба, прецизност и контрол.

Пружинен вакуум регулатор STABILVAK 1400

Опростена конструкция предназначен за вакуум помпи с дебит 500-1400л/мин.

Сервовакуум регулатори STABILVAK 1500•3000•4000L

Автоматично управляем клапан, който поддържа постоянно ниво на доилния вакуум независимо от натоварването с различен брой доилни апарати или други консуматори.

DVG 50

Дигитален уред за измерване на вакуум в доилната инсталация с прецизност на показанията ±0,4%.

ACR-PULS

ACR-PULS е автоматичен доилен апарат с вакуумен цилиндър, който снема доилния апарат автоматично след издояване. Подходящ за автоматизиране работата в доилни зали. Контролния панел управлява и контролира пулсациите и функциите на доилния процес.
ACR-PULS е с вградена електронна микропроцесорна система с достъп, позволяваща дояча да извършва широк брой операции, според нуждите на доилната система. С лесните за употреба бутони, дояча може бързо да превключва между автоматичните и ръчни функции. Пулсационното съотношение и честотата на пулсациите могат да се променят непрекъснато и да се следят на дисплея. Посредством интелигентна стимулация, включваща масажна фаза и афтоматично превключване на фаза на доене, позволява хармонизация на доенето и масажирането.